Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


Mjesni odbori PDF Ispis E-mail

Mjesni odbori:


Gračišće

Jakačići

Mandalenčići

Batlug

Milotski brijeg

Škopljak

Bazgalji


Na području Općine osnovani su ovi Mjesni odbori:


1.Mjesni odbor BATLUG za naselje Batlug

s pripadajućim  dijelovima naselja (selima) Breščić, Brešnica,

Jarbulišće, Mrkoči, Salamunišće i Sv. Križ;


2.Mjesni odbor BAZGALJI za naselje Bazgalji

s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Balarini, Bolčići,

Brtačići, Češići, Čuleti, Funčići, Lopatari, Lovrinići, Luckići, Marcani,

Sv. Marija Magdalena, Stihovići, Šujevići i Tudori;


3.Mjesni odbor GRAČIŠĆE za naselje Gračišće

s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Baldeti, Forlani, Gržići,

Levini, Marcani, Mraki, Relji, Škvari, Šporari, Toncini, Češići, Gojtani,

Sv. Juraj, Lovrenčići, Mali Škljonki, Martinićeva Stancija, Usoje, Valeti,

Veli Škljonki, Vlahovići, Žlepčari, Čulji, Kostrčani i Breščić.


4.Mjesni odbor JAKAČIĆI za naselje Jakačići

s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Baštini, Brozani, Bertetići,

Kalandrići, Kaligari, Lančišće, Mrleti, Pažanići, Pužari i Šimunčići;


5.Mjesni odbor MANDALENČIĆI za naselje Mandalenčići

s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Bakši, Bregi, Brljafi,

Buršići, Čubanići, Darišće, Deltini, Dermiti, Dončišće, Jadrohi,

Jelčići, Katun Gračaški, Križarovica,Putinji i Raji;


6.Mjesni odbor MILOTSKI BRIJEG za naselje Milotski Brijeg

s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Hrvatini i Jašići;


7.Mjesni odbor ŠKOPLJAK za naselje Škopljak

s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Bažoni, Brežani, Lovrići,

Matkovići, Poldrugovci, Runki, Škrbani i Žuhčići.


PRAVILA MO Bazgalji

 

PRAVILA MO Milotski brijeg


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Jakačići


RJEŠENJE o izboru predsjednika/ice Vijeća MO Gračišće


RJEŠENJE o izboru predsjednika/ice Vijeća MO Batlug


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Bazgalji


RJEŠENJE o izboru predsjednika/ice Vijeća MO Milotski brijeg


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Mandalenčići


RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća MO Škopljak


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Gračišće


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Batlug


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Bazgalji


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Jakačići


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Mandalenčići


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Milotski brijeg


RJEŠENJE o verifikaciji mandata članova Vijeća MO Škopljak