Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


Proračun PDF Ispis E-mail

Proračun 2018. godine 

Amandman na prijedlog proračuna za 2018. godinu 

Prijedlog Proračuna za 2018 godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu - do 15.11.2017.

Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020. godine Ministarstva financija 

Poziv vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gračišće 

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu 

Tablica prijedloga 

TRANSPARENTNOST OPĆINSKOG PRORAČUNA 


Institut za javne financije predstavio je 4. srpnja 2017 rezultate istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina gdje je Općina Gračišće osvojila maksimalan broj bodova.

Priznanje za transparentnost općinskog proračuna

Detaljna analiza i metodologija istraživanja objavljena je u newsletteru " Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2016. - ožujak 2017. " 

Proračun 2017. godine

a

a

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.godine ( opći i posebni dio ) Â ( www.pazin.hr/snovine/SN_28_2017.pdf ) 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine 

Prijedlog Polugišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine ( Prilog 1 i Prilog 2 )  - sjednica općinskog vijeća 19.07.2017.

Vodič za građane

Program javnih potreba za Općinu Gračišće u 2017 godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_56_2016.pdf) ) 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_56_2016.pdf) )

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017 godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_56_2016.pdf) ) 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2017 godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_56_2016.pdf) )

Plan razvojnih programa Općine Gračišće za razdoblje 2017-2019 godine(www.pazin.hr/snovine/SN_56_2016.pdf) )

Proračun Općine Gračišće za 2017 godinu i projekcija za 2018 i 2019 godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_56_2016.pdf) )

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017 godinu9

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu9

Prijedlog Programa javnih potreba za Općinu Gračišće u 2017 godini9

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2017 godinu9

Prijedlog Proračuna Općine Gračišće za 2017 godinu i projekcija za 2018  i 2019 godinu9

Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gračišće za razdoblje 2017-2019 godine9

Prijedlog " Vodič za građane - Proračun Općine Gračišće za 2017. godinu "

Prijedlog Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu9

Obavijest udrugama

Poziv vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gračišćeza dostavu svojih prijedloga za uvrštenje u Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu 

Poziv mještanima Mjesnih odbora Gračišće, Mandalenčići, Jakačići, Batlug, Bazgalji, Milotski Brijeg i Škopljak za dostavu svojih prijedloga za uvrštenje u Proračun Općine Gračišće za 2017. godinu

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu

Upute za izradu proračuna JLP(R) za razdoblje od 2017 do 2019 godine

a

a

a

Proračun 2016. godine

Podaci o sponzorstvima i donacija Općine Gračišće u 2016. godini na dan 31.12.2016. godine 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ( https://www.pazin.hr/snovine/SN_07_2017.pdf ) 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ( https://www.pazin.hr/snovine/SN_07_2017.pdf )

Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu ( https://www.pazin.hr/snovine/SN_07_2017.pdf )

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine - Pravilnik za objavu

( https://www.pazin.hr/snovine/SN_07_2017.pdf ) 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu 

Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Obrazac PR-RAS, Obveze, Obrazac P-VRIO, Obrazac RAS-funkcijski, Obrazac BIL ( Referentna stranica, Bilješke, Obvezne talice u Bilješke, Potvrda Razine 22, Potvrda revizija, Potvrda Razine 23 )

Izmjene Programa javnih potreba za 2016. godinu www.pazin.hr/snovine/SN_55_2016.pdf)

Druge izmjene Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_55_2016.pdf)

Odluka o drugim izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_55_2016.pdf)

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_55_2016.pdf)

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba za 2016 godinu

Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2016 godinu

Prijedlog drugih izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infratsrukture za 2016 godinu

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2016 godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za 2016 godinu-objava(www.pazin.hr./snovine/SN_32_2016.pdf)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za 2016 godinu-prošireni

Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine ( razmatranje i donošenje )

a

Prve ( I ) izmjene Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016 godinu u Općini Gračišće

Prve ( I ) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2016 godini

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2016 godinu

Prve ( I ) izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2016 godinu i projekcija za 2017 i 2018 godinu

Razmatranje i donošenje Prvih ( I ) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu u Općini Gračišće 

Razmatranje i donošenje Prvih ( I ) izmjena Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2016 godini

Razmatranje i donošenje Oduke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2016 godinu

Razmatranje i donošenje Prvih ( I. ) izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu i projekcija za 2017 i 2018 godinu

Proračun Općine Gračišće za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2017.-2018. godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_47_2015.pdf )

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu

Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2016. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2016. godini

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Poziv vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gračišće za uvrštenje u Proračun Općine Gračišće za 2016. godinu

Poziv mještanima Mjesnih odbora Gračišće, Mandalenčići, Jakačići, Batlug, Bazgalji, Milotski brijeg i Škopljak za uvrštenje u Proračun Općine Gračišće za 2016. godinu

Prijedlog proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za razdoblje 2016.-2018. godine 

Smjernice ekonomske i fisklane politike za razdoblje 2016.-2018. godine 

Obavijest udrugama: Uvrštenje u programe javnih potreba za 2016. godinu

a

a


a

a

Proračun 2015. godine

a

a

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu (www.pazin.hr/snovine/SN_08_2016.pdf )

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu-PROŠIRENI

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godinu

Odluka o raspodjelii rezultata za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika ( PR-RAS, BIL, RAS funkcijski, P-VRIO, Obveze, Bilješke, Potvrda o primitku Razina 22, Potvrda o primitku Razina 23)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2016.-2017.

I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Odluka o izmjenana i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2015. godini

Podaci o donacijama i sponzorstvima Općine Gračišće u 2015. godini na dan 31.12.2015. godine

Podaci o donacijama i sponzorstvima Općine Gračišće u 2015. godini

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.godine ( opći+posebni dio )

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.godine (www.pazin.hr/snovine/SN_29_2015.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014. (Izvještaj, Potvrda)

        Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu

Proračun Općine Gračišće za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2016.-2017.

Prvo čitanje Proračuna za 2015. i projekcija za 2016 i 2017 godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama Općine Gračišće u 2014. godini

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2014. godinu(www.pazin.hr/snovine/SN_05_2015.pdf)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje i objekata uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Prve (1.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Prve (1.) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Prve (1.) izmjene Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2014. godinu

Odluka o prvim (1.) izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2014. godinu

Prve (1.) izmjene i dopune Proračuna Općine Gračišće za 2014. godinu

Prvo (1.) čitanje Proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu

Poziv vjećnicima Općinskog vijeća Općine Gračišće za uvrštenje u Proračun Općine Gračišće za 2015 godinu

Poziv mjesnim odborima za uvrštenje u Proračun Općine Gračišće za 2015. godinu

Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba i uvrštenje u Proračun Općine Gračišće za 2015 godinu

Zaključak vijeća o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. godine

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.-30.06. 2014. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013.GODINU

Izvješće o izvršenju PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Gračišće

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Gračišće

ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2013. godinu

PRORAČUN OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2014. GODINU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godiniu Općini Gračišće

PROGRAMAodržavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2014. godini

PRVE ( I. ) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNAOPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

  1. ( prve ) Izmjene i dopune  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godini u Općini Gračišće

  1. ( prve ) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgojaza Općinu Gračišće u 2013. godini

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJO IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA RAZDOBLJE od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.godine

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Gračišće za 2013. godinu,

Podaci o sponzorstvima i donacijama Općine Gračišće u 2013. godini

Procedura ovjere isprave odobravanja i izvršavanja plaćanja u Općini Gračišće 

Procedura stvaranja obveza na teret Proračuna Općine Gračišće 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2012. GODINU

Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Gračišće

Izvješće o izvršenju PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Gračišće

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU


PRORAČUN OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU


PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2013. godini


PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu


PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godini u Općini Gračišće


ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU


Treće ( III. ) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Gračišće


DRUGE ( II. ) IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2012.GODINU


Prve ( I. ) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu


Prve ( I. ) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2012. godini

Proračun za 2012. godinu


projekcije proračuna 2012 - 2014


OdlukA o izvršavanju Proračuna za 2012. godinu


program javnih potreba za 2012.


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture


Program održavanja komunalne infrastrukture


2 REBALANS


druge izmjene odluke o izvršavanju proračuna 2011.


druge izmjene Programa javnih potreba


druge izmjene Programa održavanje komunalne infrastrukture


druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture


PLAN NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2012. GODINU


1. IZMJENE JAVNIH POTREBA U KULTURI


1. izmjene Odluka o izvršenju Proračuna 2012.


1. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.


1. izmjene PRORAČUNA 2012.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2011. GODINU.


IZVJEŠĆE PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2011.


IZVJEŠĆE Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011.


Zaključak – Izvješće o stanju sustava ZIS


DRUGE ( II. ) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2012. GODINU

Druge ( II. ) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Gračišće

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2012. GODINE


I.( prve ) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2012. godinu
- od 16.11.2012.


II.( druge ) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2012. godinu
- od 07.12.2012.