nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
OBAVIJEST PDF Ispis E-mail

Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće na temelju članka 88. do 89.  Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ) daje

 

OBAVIJEST O IZRADI

Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići – TP1


Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, br. 21/18) općinsko vijeće Općine Gračišće je dana 16. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići koja je objavljena u Službenim novinama Grada Pazina br. 20/20.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti na adresi: Općina Gračišće, Jedinstveni upravni odjel, Loža 1, 52403 Gračišće ili na broj telefona 052/ 687-155.

Pročelnica:

Marina Benković, v.r.