nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
OBAVIJEST PDF Ispis E-mail

Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće, na temelju odredbi članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima NN 59/2018 objavljuje

JAVNI POZIV

 

Ovim pozivom pozivaju se nositelji stvarnih prava na katastarskim česticama *165, *166, 1270/10, 1270/11, 1270/15, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1344, 1345/1, 1345/2, 1346, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1354/1, 1354/2, 1355/3 (ZK K.Č. 1355), 1356, 1357, 1358, 1396/1, 1545/106, 1545/12, 1545/13, 1545/14, 1545/53, 1545/57, 1545/78, 1545/82, 1545/83, 1545/96, 1652, 1661, 1663/1, 1663/2, 1663/3, 1663/4, 1663/5, 1667, 1670/1, 1672, 1673, 1695/3, 1695/3, 1697, 1718, 1719/3, 1719/6, 1720, 1731/1, 1731/2, 1731/6, 1733/1, 1733/2, 1739, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 1761/5, 1766, 1768, 1769, 1770, 1771/1, 1771/2, 1776, 1777, 1778/1, 1778/2, 1779, 1780, 1781, 1813/2, 1815/1, 1815/2, 1822, 1825, 1826, 1827, 1829, 1845, 1848, 1850, 1876/1, 1876/2, 1876/3, 1877, 1878, 1880/1, 1883, 1884, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888, 1889, 1890/1, 1890/2, 1891, 1899/10, 1899/3, 1908, 9343/1 k.o. Gračišće da izvrše uvid u geodetski elaborat oznake 2020-154 izrađen od tvrtke G.E.O.T.I.M. d.o.o. Poreč, na temelju UVJERENJA, KLASA: 350-01/20-10/001768, UR.BROJ: 2163/1-18-04/2-20-0003, Pazin, 25.11.2020. godine koje je izdao Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Istarska županija. Uvid će se održati 12.02.2021. (petak) prostorijama Općine Gračišće u vremenu od 12:00-13:00 sati.