nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
ISPORUKA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA SELEKTIVNI OTPAD (PAPIR I PLASTIKA) PDF Ispis E-mail

Poštovani mještani,

Fond za zaštitu okoliša i Energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: Fond), završio je isporuku individualnih spremnika za selektivni otpad (papir i plastika) krajem siječnja ove godine.

Individualni spremnici poboljšati će kvalitetu i količinu reciklabilnog otpada na našem području i omogućiti smanjenje količine miješanog komunalnog otpada važne za ispunjenje obveza stopa odvajanja preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Općina Gračišće odlučila je korisnicima omogućiti i dodatnu uslugu„smart nadogradnje“ spremnika, odnosno ugrađivanje čipa s ciljem transparentnog uvida u količine odvojenog otpada i dodatnog optimiziranja sustava odvoza.

Preuzimanje čipiranih spremnika u našoj općini odvijat će se u naredno vrijeme sukladno unaprijed definiranom planu primopredaje, dok će se preuzimanje odvojeno sakupljenog otpada vršiti besplatno putem davatelja javne usluge.