Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


Javna nabava PDF Ispis E-mail

JAVNA NABAVA 2017


Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Rekonstrukcija trga u staroj jezgri Gračišća – ulazni plato, evidencijski broj nabave: E-MV-20/17-jednostavna nabava

Prilozi:

  1. Ponudbeni list
  2. Ponudbeni troškovnik
  3. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva
  4. Izjava  tehnička sposobnost
  5. Izjava  o  zaposlenima
  6. Izjava o nekažnjavanjuPoziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću - I. faza, Evidencijski broj nabave: E-MV-19/17-jednostavna nabava ( slike ) 

Prilozi Pozivu:

 - Ponudbeni list

 - Dispozicija orgulja

 - Izjava o zaposlenima 

 - Izjava o nekažnjavanju 

 - Izjava o tehničkoj sposobnosti 

 - Izjava o prihvaćanju uvjeta 

Registar sklopljenih ugovora u 2017 godini - stanje na dan 30.06.2017

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017 godini na dan 31.01.2017. ( Bagatelna nabava ) 

Plana nabave Općine Gračišće za 2017. godinu 

JAVNA NABAVA 2016

IPregled sklopljenih ugovora 

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje u 2016 godini ( bagatelna nabava ) 

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016 godine 

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje u 2016 godini ( otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti )

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016 godini  ( otvoreni postupak )

Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini -stanje na dan 31.prosinca 2016. godine 

Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini-stanje na dan 25. listopada 2016. godine

II. ( druge ) izmjene plana nabave Općine Gračišće za 2016. godinu 

I. ( prve ) Izmjene Plana nabave Općine Gračišće za 2016. godinu

Plan nabave Općine Gračišće za 2016. godinu 

a

a

JAVNA NABAVA 2015

Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini 

Bagatelna nabava 2015 godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

I. ( Prve ) Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 

Plan nabave Općine Gračišće za 2015. godinu

a

a

JAVNA NABAVA 2014

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje u 2014 godini - 2 dio

Tablica ugovora i dodataka ugovora sklopljenih tijekom 2014. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2014. godinu

PRAVILNIK o provedbi postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

2. (DRUGE) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

1. ( PRVE ) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama na Crkvi BDM u Gračišću - Vijest od 10 / 2012.

ISPRAVLJEN TROŠKOVNIK - Vijest od 24.09.2012.


ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave REKONSTRUKCIJA ZGRADE BIVŠE ŠKOLE U BAZGALJIMA - Vijest 24.09.2012.

DOKUMANTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija zgrade biše škole u Bazgljima - Vijest od 17.09.2012.

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - Vijest od 13.09.2012.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA GRAČIŠĆE NE SMIJE SKLAPATI
UGOVORE O JAVNOJ NABAVI


Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi u 2011. godini - Vijest od 12.11.2012.


Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini - Vijest od 12.11.2012.


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave POPLOČENJE STAROGRADSKE JEZGRE NASELJA GRAČIŠĆE II FAZA - Vijest od 31.12.2012.