nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Prostorni plan PDF Ispis E-mail

OBAVIJEST O IZRADI

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Gračišće,

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE

PPUO Gračišće (2004.g.)

- Prostorni plan uređenja

 

Službene novine Grada Pazina

 

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

 Izmjene i dopune PPUO Gračišće (2007.g.)

- Izmjene i dopune PPUO

- Opći dio izmjene i dopune

- PPUO knjiga pročišćena

- Izmjena odluke PPUO Gračišće

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

- Gradjevinska područja - 4A
- Gradjevinska područja - 4B
- Gradjevinska područja - 4C
- Gradjevinska područja - 4D
- Gradjevinska područja - 4E
- Gradjevinska područja - 4F
- Gradjevinska područja - 4G
- Gradjevinska područja - 4H
- Gradjevinska područja - 4I
- Gradjevinska područja - 4J

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt Image MapUsklađenje PPUO Gračišće (2008.g.)

- Usklađenje prostornog plana uređenja sa zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

- Gradjevinska područja - 1
- Gradjevinska područja - 2
- Gradjevinska područja - 3
- Gradjevinska područja - 4
- Gradjevinska područja - 5
- Gradjevinska područja - 6
- Gradjevinska područja - 7
- Gradjevinska područja - 8
- Gradjevinska područja - 9
- Gradjevinska područja - 10

alt