Pravovaljane kandidature i kandidacijske liste za Općinu Gračišće Ispis

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova općinskog vijeća Općine Gračišće možete preuzeti ovdje.

Pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Gračišće možete preuzeti ovdje.