Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje Ispis

Obavještavaju se mještani Gračišća (novo naselje) da  su po završetku izgradnje projekta odvodnje otpadnih

voda i crpne stanice naselja Gračiščće osigurani uvjeti za priključenjem građevina na sustav javne odvodnje.

Više u nastavku

OBAVIJEST

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE