OBAVIJEST RODITELJIMA Ispis

a

a

djedica

a

a

Obavještavamo roditelje sa područja Općine Gračišće da provjere dali se njihovo dijete nalazi na popisu za dodjelu paketića Djeda Božičnjaka povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Paketići će se dodjeljivati djeci od navršene 2. godine života (djeca rođena 2014. godine) i do zaključno sa 4. razredom osnovne škole.

a

Provjeru izvršiti najkasnije do 01. prosinca 2016. godine na broj telefona Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće 687-155.