Edukativna radionica – Popravi me: sitni popravci u domaćinstvu

Objavljeno: 16. rujna 2021. u kategoriji

Plakat i Program:EDUKATIVNA RADIONICA – Popravi me: sitni popravci u domaćinstvu

Radionica „Popravi me: sitni popravci u domaćinstvu“
Datum održavanja radionice: 21.9.2021.
Vrijeme: od 10-13 sati
Mjesto: Hol Spomen doma, Pazin

EU projekt „Nabava specijalnog komunalnog vozila od min. 14 m3 za odvojeno prikupljanje otpada“ uključuje organizaciju i provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti koje naglašavaju važnost reda prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom, a koje su u skladu s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Radionicom „Popravi me: sitni popravci u domaćinstvu“ želi se utjecati na sprečavanje nastanka otpada i na prijevremeno odbacivanje predmeta kojima, uz pravilno održavanje i/ili sitni popravak, možemo produžiti vijek trajanja.

Ponovna uporaba proizvoda ima pozitivne učinke na okoliš (sprječava onečišćenje voda, tla, zraka), štedi sirovine i energiju. Uspoređujući je s ostalim metodama gospodarenja otpadom, prilikom produljivanja životnog ciklusa proizvoda izbjegava se korištenje energije koja je potrebna za proizvodnju novog proizvoda, pa je štetan utjecaj na okoliš znatno umanjen. Cilj radionice je podizanje svijesti potrošača vezano uz izazov prekomjernog odbacivanja predmeta te aktivno promišljanje mogućnosti njihove ponovne uporabe u svrhu smanjenja negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Radionica bit će sastavljena u dva dijela, prvi dio bit će organiziran u obliku radionice gdje će učenici osnovnih i srednjih škola te zainteresirano građanstvo moći naučiti kako pravilnim održavanjem i sitnim popravkom produžiti vijek trajanja predmeta, dok će se drugi dio odvijati u poslijepodnevnim satima, u obliku razgovora s građanima i širom javnosti gdje će gostujući govornici predstaviti inovativna rješenja i načine sprečavanja prijevremenog odbacivanja predmeta te primjere dobre prakse u Istri.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital