nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Savjetovanje sa javnošću PDF Ispis E-mail

Koordinator za savjetovanje Općine Gračišće:

Diana Kozlović Vale

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

OPĆINA GRAČIŠĆE

Jedinstveni upravni odjel

Loža 1, 52403 Gračišće

Tel: 052/687-155

Fax:052/687-156

www.gracisce.hr

.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Gračišće uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Gračišće.

.

.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Izmjene i dopune PLANA savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Plan normativne aktivnosti za 2018

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Izmjene i dopune Plana savjetovanja u 2019. godini

Plan normativne aktivnosti za 2019

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

Plan normativne aktivnosti za 2020

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

.

OTVORENA SAVJETOVANJA 2021.



ZATVORENA SAVJETOVANJA 2021.

.

.

Savjetovanje sa javnošću o donošenju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće:

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće

- Obrazac za sudjelovanje WORD ili PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Savjetovanje sa javnošću o donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Poziv na savjetovanje

-Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje WORD ili PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju

ZATVORENA SAVJETOVANJA 2020.

Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

.

Savjetovanje je otvoreno od 13. studenog 2020 do 13. prosinca 2020 godine do 12,00 sati.

.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2021 godinu te projekcija za 2022 i 2023 godinu

Posebni dio proračuna za 2021 godinu te projekcija za 2022 i 2023 godinu

Prijedlog Proračuna Općine Gračišće za 2021 i projekcija za 2022 i 2023 godinu 

Općina Gračišće objavljuje Savjetovanje na Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće i traje od 12. studenog do 13. prosinca 2020.

Poziv na savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće

Strategija razvoja turizma na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje WORD i PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Savjetovanje s javnošću o donošenju Statuta Općine Gračišće

- Nacrt Prijedloga Statuta Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje- ispravak:utvrđena je pogreška u tekstu u dijelu Važna napomena te ona sada glasi:

("Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 13. lipnja 2020. dostaviti na adresu: Loža 1, 52403 Gračišće ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ")

-pristigle primjedbe

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje s javnošću o donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-obrazac za sudjelovanje

-pristigle primjedbe

- Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

ZATVORENA SAVJETOVANJA

2019.


Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

.

Savjetovanje je otvoreno od 29. studenog 2019. do 14. prosinca 2019. godine do 12,00 sati.

.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Posebni dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o savjetovanju

.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GRAČIŠĆE ZA RAZDOBLJE 2019-2025.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gračišće

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazloženje Odluke

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke pdf

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke word

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.

Obrazac za sudjelovanjeÂKarta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta:

http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljite-opina-graie

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

- scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

- klikom na "Layer list" ("Lista slojeva") pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

- odaberite sloj koji želite pregledavati - "Poljoprivredne površine"

-upisom broja katastarske čestice na "Search" ("Traži") i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

- klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-klikom na "Export Map" omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o izvršenom javnom uvidu.

.

2018.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju,Nadopuna izvješća o provedenom savjetovanju

.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Javno savjetovanje o Prijedlogu (Nacrtu)Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Obrazac za sudjelovanje

Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta:http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljiste-opcina-gracisce

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

-scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

- klikom na "Layer list" ("Lista slojeva") pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

- odaberite sloj koji želite pregledavati - "Poljoprivredne površine"

-upisom broja katastarske čestice na "Search" ("Traži") i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

-klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-klikom na "Export Map" omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o provedenom savjetovanju


.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

OBRAZAC

Izvješće

OBRAZAC

Izvješće

.2017

  • Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Obrazac

Izvješće

.

Savjetovanja vezana uz Proračun

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu

.

.