nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

Općina Gračišće

Loža 1

52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

OIB: 54846336787

MB: 02611589

IBAN:HR4324070001813200006

OTP banka d.d.

tel. 052 687 111 (centrala)

e-mail: gracisce@gracisce.hr

www.gracisce.hr

Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Jedinstveni upravni odjel PDF Ispis E-mail

Jedinstveni upravni odjel


Pročelnica:

Diana Kozlović Vale, mag.oec.

Loža 1

52 403 Gračišće

tel. 052/687-155

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Referent za računovodstvene poslove i proračun:

Aleana Mijandrušić, oec.

Loža 1

52 403 Gračišće

tel. 052/687-111

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Viši referent za gospodarstvo, društvene djelatnosti

i komunalne poslove:

Natali Aničić, dipl. oec.

ÂÂÂÂLoža 1

52 403 Gračišće

tel. 052/687-155

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

A

Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća:

Andrea Lanča, oec.

Loža 1

52 403 Gračišće

tel. 052/687-111

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

A

Centrala:052/687-111

a

Čistačica:

Ornela Koroman

Loža 1

52 403 Gračišće

.

Zajednička služba komunalnog redarstva Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lanišće i Lupoglav

Referent - komunalni redar

Andrej Schifflin

091/6243004

.

-

o

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Plan prijma u službu za 2021. godinu

Plan prijma u službu za 2020. godinu. 

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2021. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2020. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2019. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2018. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2017. godinu

Izvješće o ostvarenju plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela za 2016. godinu

Obavijest

I. Izmjene i dopune Pravlilnika o unutarnjem redu Jedininstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

II. Izmjene i dopune Pravlilnika o unutarnjem redu Jedininstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

ETIČKI KODEKS Općinske uprave Općine Gračišće

a

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

a8regionalnoj

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)

a

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)


Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o proračunu


Zakon o gradnji


Zakon o prostornom uređenju

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakono spriječavanju sukoba interesa

Zakon o općem upravnom postupku ÂÂÂ

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju