nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

Općina Gračišće

Loža 1

52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

OIB: 54846336787

MB: 02611589

IBAN:HR4324070001813200006

OTP banka d.d.

tel. 052 687 111 (centrala)

e-mail: gracisce@gracisce.hr

www.gracisce.hr

Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Javna nabava PDF Ispis E-mail

JAVNA NABAVA 2022.

.

POSTUPCI NABAVE:

a

a

Općina Gračišće dana 11. studenoga 2022. godine objavljuje Poziv za dostavu ponuda za obavljanje 2. faze uređenja prilaza i platoa ispred

župne crkve Sv.Vida u Gračišću – E-JN-24/22 – jednostavna nabava.

Poziv za dostavu ponuda

B

Obavijest o objavljenom pozivu za dostavu ponuda - Izgradnja dječjeg igrališta u Klenju na području Općine Gračišće-

PONOVLJENI POZIV

Općina Gračišće je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 07. studenoga 2022. godine objavila

Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka - Izgradnja dječjeg igrališta u Klenju na području Općine Gračišće, ID Poziva 24511.

Rok za dostavu ponuda je 22. studenoga 2022. do 12:00 sati.

Ponude sa svim prilozima Ponuditelji trebaju dostaviti u elektronskom obliku putem sustava AGRONET i u zatvorenoj omotnici na adresi naručitelja.

Tekst Poziva za dostavu ponuda s prilozima te detaljne upute za podnošenje ponuda nalaze se na linku u nastavku:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx


.

Općina Gračišće dana 14. listopada 2022. godine objavljuje Poziv za dostavu ponuda za obavljanje 2. faze uređenja prilaza i platoa ispred

župne crkve Sv.Vida u Gračišću – E-JN-24/22 – jednostavna nabava.

Poziv za dostavu ponuda

.

Općina Gračišće dana 14. listopada 2022. godine objavljuje Poziv za dostavu ponuda za obavljanje 2. faze statičke sanacije crkve

Sv.Eufemije u Gračišću – E-JN-25/22 – jednostavna nabava.

Poziv za dostavu ponuda

.

Obavijest o objavljenom pozivu za dostavu ponuda - Nabava i ugradnja opreme za dječje igralište u Klenju na području Općine Gračišće

Općina Gračišće je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 08. rujna 2022. godine objavila Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka - Nabava i ugradnja opreme za dječje igralište u Klenju na području Općine Gračišće, ID Poziva 24510.

Rok za dostavu ponuda je 23. rujna 2022. do 12:00 sati.

Ponude sa svim prilozima Ponuditelji trebaju dostaviti u elektronskom obliku putem sustava AGRONET i u zatvorenoj omotnici na adresi naručitelja.

Tekst Poziva za dostavu ponuda s prilozima te detaljne upute za podnošenje ponuda nalaze se na linku u nastavku:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx 

.

Obavijest o objavljenom pozivu za dostavu ponuda - Izgradnja dječjeg igrališta u Klenju na području Općine Gračišće

Općina Gračišće je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 08. rujna 2022. godine objavila Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka - Izgradnja dječjeg igrališta u Klenju na području Općine Gračišće, ID Poziva 24511.

Rok za dostavu ponuda je 23. rujna 2022. do 12:00 sati.

Ponude sa svim prilozima Ponuditelji trebaju dostaviti u elektronskom obliku putem sustava AGRONET i u zatvorenoj omotnici na adresi naručitelja.

Tekst Poziva za dostavu ponuda s prilozima te detaljne upute za podnošenje ponuda nalaze se na linku u nastavku:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx 


Općina Gračišće dana 22. ožujka 2022. godine objavljuje Poziv za dostavu ponude za predmet nabave opreme i instalacije pristupnih

točaka za javni bežični internet– E-JN-31/22- jednostavna nabava.

Poziv za dostavu ponuda

.

Općina Gračišće dana 27. siječnja 2022. godine objavljuje Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Implementacija sustava za

upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka, te izmjera nekretninana području Općine Gračišće

– E-JN-15/ 22- jednostavna nabava.

Poziv za dostavu ponuda

.

Plan nabave za 2022. godinu

I. (prve) Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

II. (druge) Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

III. (treće) Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

IV. (četvrte) Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

.


JAVNA NABAVA 2021.

.

Plan nabave za 2021. godinu

I. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

III. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Statističko izvješće za 2021. godinu

Registar ugovora za 2021. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gračišće ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

.

JAVNA NABAVA 2020.

.

Plan nabave za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Statističko izvješće za 2020. godinu

Registar ugovora za 2020. godinu

.

JAVNA NABAVA 2019.

.

Registar ugovora za 2019. godinu

Statističko izvješće za 2019. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - javna nabava za radove na izgradnji dječjeg vrtića u Gračišću

Obavještavamo da javni naručitelj, Općina Gračišće, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji dječjeg vrtića u Gračišću.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do isteka 23. rujna 2019. godine do 23:59 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge elektroničkim sredstvima komunikacije isključivo putem EOJN RH.

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju o jn radova vrtića

2. Nacrt Dokumentacije o nabavi radova i ostala dokumentacija

Izvješće o prethodnom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju dječjeg vrtića u Gračišću

Odluka o V. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019.

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišče za 2019. godinu

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

Odluka o donošenju Plana nabave za Općinu Gračišće za 2019. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Gračišće za 2019. godinu

07.02 2019.Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Konzultantske usluge za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće, evidencijski broj nabave: E-MV-32/19 - jednostavna nabava

.

Zatvorena nabava E-JN-13/19

05.02.2019. Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću - III. Faza, evidencijski broj nabave: E-JN-13/19-jednostavna nabava

PRILOZI:

 1. Ponudbeni list
 2. Troškovnik
 3. Izjava o tehničkoj sposobnosti
 4. Izjava o zaposlenima
 5. Izjava o nekažnjavanju
 6. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gračišće ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

.

JAVNA NABAVA 2018.


Registar ugovora 2018.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Odluka o donošenju Plana nabave Općine Gračišće za 2018. godinu

I. (prve) Izmjene Plana nabave Općine Gračišće za 2018. godinu

II. (druge) Izmjene Plana nabave Općine Gračišće za 2018. godinu

IIa.

a

11.05.2018. - Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću-II. Faza, evidencijski broj nabave: E-JN-14/18-jednostavna nabava

Prilog

 1. Ponuda,
 2. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva,
 3. Izjava o tehničkoj sposobnosti,
 4. Izjava o zaposlenima,
 5. Izjava o nekažnjavanju
 6. Dispozicija orgulja

.

JAVNA NABAVA 2017

.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017 godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017 ( jednostavna nabava ) 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršavanja u 2017 ( usluge - male vrijednosti ) 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2016 a izvršena u 2017 godini ( otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti ) 

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Restauriranje i obnova orgulja u Župnoj crkvi u Gračišću - I. faza, Evidencijski broj nabave: E-MV-19/17-jednostavna nabava ( slike )

Prilozi Pozivu:

- Ponudbeni list

- Dispozicija orgulja

- Izjava o zaposlenima

- Izjava o nekažnjavanju

- Izjava o tehničkoj sposobnosti

- Izjava o prihvaćanju uvjeta

Registar sklopljenih ugovora u 2017. godini - 31.12.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017 godini na dan 31.01.2017. ( Bagatelna nabava )

I. ( prve ) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2017. godinu 

Plana nabave Općine Gračišće za 2017. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gračišće ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi 

.

.

JAVNA NABAVA 2016

.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga ( https://www.pazin.hr/snovine/SN_07_2017.pdf ) 

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje u 2016 godini ( bagatelna nabava )

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016 godine

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje u 2016 godini ( otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti )

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016 godini ( otvoreni postupak )

Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini -stanje na dan 31.prosinca 2016. godine 

Registar sklopljenih ugovora u 2016. godini-stanje na dan 25. listopada 2016. godine

II. ( druge ) izmjene plana nabave Općine Gračišće za 2016. godinu 

I. ( prve ) Izmjene Plana nabave Općine Gračišće za 2016. godinu

Plan nabave Općine Gračišće za 2016. godinu 

a

a

JAVNA NABAVA 2015

Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini 

Bagatelna nabava 2015 godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

I. ( Prve ) Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 

Plan nabave Općine Gračišće za 2015. godinu

a

a

JAVNA NABAVA 2014

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje u 2014 godini - 2 dio

Tablica ugovora i dodataka ugovora sklopljenih tijekom 2014. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2014. godinu

PRAVILNIK o provedbi postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

2. (DRUGE) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

1. ( PRVE ) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama na Crkvi BDM u Gračišću - Vijest od 10 / 2012.

ISPRAVLJEN TROŠKOVNIK - Vijest od 24.09.2012.


ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave REKONSTRUKCIJA ZGRADE BIVŠE ŠKOLE U BAZGALJIMA - Vijest 24.09.2012.

DOKUMANTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija zgrade biše škole u Bazgljima - Vijest od 17.09.2012.

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - Vijest od 13.09.2012.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA GRAČIŠĆE NE SMIJE SKLAPATI
UGOVORE O JAVNOJ NABAVI


Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi u 2011. godini - Vijest od 12.11.2012.


Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini - Vijest od 12.11.2012.


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave POPLOČENJE STAROGRADSKE JEZGRE NASELJA GRAČIŠĆE II FAZA - Vijest od 31.12.2012.