nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Mandat Općinskog vijeća Općine Gračišće u razdoblju 2021. – 2025 . godine PDF Ispis E-mail

Mandat Općinskog vijeća Općine Gračišće u razdoblju 2021. – 2025 . godine

Vijećnici Općinskog vijeća

1. IVAN VOJSKOVIĆ – Predsjednik Vijeća

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. DANIJEL ZOVIĆ - Potpredsjednik Vijeća

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

3. IVICA PUŽAR

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

4. ANA MILANOVIĆ

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

5. KRISTINA MIJANDRUŠIĆ LADAVAC

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

6. IVAN MIJANDRUŠIĆ

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

7. ĐENI ANIČIĆ

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

8. ALBERT PUTINJA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

9.SREĆKO ANČIĆ- Potpredsjednik Vijeća

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptSjednice Općinskog vijeća
.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 27.07.2021.

0. Verifikacija zapisnika sa 28. i 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin,
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin, prijedlog Statuta,
 3. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2021. - 30.06.2021.,
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o plaći i drugim pravima načelnika Općine Gračišće,
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Gračišće i radnih tijela,
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, prijedlog za članove Odbora,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće,
 9. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini,
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju boravka djece u dječjim vrtićima,
 13. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,
 14. Pitanja vijećnika.


1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće 16.06.2021.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma,

2. Izbor Mandatno-verifikacijske komisije,

3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije,

-verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,

-utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom,

4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća,

5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Svečana sjednica Općine Gračišće - 18.06.2021..

Radna tijela Općinskog vijeća su:

Mandatno-verifikacijska komisija,

 1. Đeni Aničić
 2. Ivan Vojsković
 3. Kristina Mijandrušić Ladavac

Komisija za izbor i imenovanja,

 1. Ana Milanović
 2. Ivica Pužar
 3. Srećko Ančić

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

 1. Ivan Vojsković
 2. Ivica Pužar
 3. Đeni Aničić

Komisija za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

 1. Kristina Mijandrušić Ladavac
 2. Ana Milanović
 3. Albert Putinja

Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

 1. Danijel Zović
 2. Ivica Pužar
 3. Ivan Vojsković
 4. Andrea Lanča
 5. Srećko Ančić

Povjerenstvo za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

 1. Doris Pužar
 2. Gordan Vale
 3. Armando Vale
 4. Danijel Zović
 5. Ivan Mijandrušić

Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

 1. Doris Pužar
 2. Gordan Vale
 3. Armando Vale