nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

Općina Gračišće

Loža 1

52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

OIB: 54846336787

MB: 02611589

IBAN:HR4324070001813200006

OTP banka d.d.

tel. 052 687 111 (centrala)

e-mail: gracisce@gracisce.hr

www.gracisce.hr

Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Provedbeni program Općine Gračišće za razdoblje 2021.-2025. godine PDF Ispis E-mail

Objavljuje se Provedbeni program Općine Gračišće za razdoblje 2021.-2025.

Sukladno st. 1. i 2. čl. 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem republike hrvatske (NN 123/17), provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave, a provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Gračišće

Provedbeni program Općine Gračišće za razdoblje 2021.-2025. godine