nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

po prethodnom dogovoru.

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
Gračišće d.o.o. PDF Ispis E-mail

Gračišće d.o.o.


2018.godina

Godišnji financijski izvještaji Gračišće doo za 2018 godinu ( Bilanca , Račun dobiti i gubtka , Bilješke , Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja , Odluka o pokriću gubitka , Pregldeg prenesenog dobitka - gubitka ) 

Zaključak o prihvaćanju  Objava u Službenim novinama Grada Pazina ( https://www.pazin.hr/snovine/SN_21_2019.pdf ) 

- Upućivanje na vijeće 09.05.2019. godine te prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

2017. godina

2016.godina