Informiranje roditelja o situaciji u vrtiću u Pazinu, Gračišću i Tinjanu za novu pedagošku godinu Ispis

23.srpnja je održana konferencija za medije s ciljem informiranja roditelja o provedenim upisima i budućim koracima.

Više o svemu moguće je pronaći na Grad Pazin.