Obavijest o proljetnoj deratizaciji Ispis

Obavijest o proljetnoj deratizaciji na području Općine Gračišće