Poziv za dostavu ponude za predmet nabave opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični Internet Ispis

Općina Gračišće dana 23. prosinca 2021. godine objavljuje Poziv za dostavu ponude za predmet nabave opreme i instalacije

pristupnih točaka za javni bežični internet– E-JN-29/21- jednostavna nabava.

Ponudu sa prilozima je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka ovog poziva osobno ili poštom preporučeno na

adresu Općine Gračišće, sukladno uputama iz Poziva.

Poziv za dostavu ponuda