Obavijest - poziv za dostavu ponude Ispis

Općina Gračišće dana 27. siječnja 2022. godine objavljuje Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Implementacija sustava za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka, te izmjera nekretnina na području Općine Gračišće – E-JN-15/ 22- jednostavna nabava.

Poziv za dostavu ponuda