ISPORUKA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA SELEKTIVNI OTPAD (PAPIR I PLASTIKA)

Objavljeno: 31. ožujka 2021. u kategoriji

Poštovani mještani,

Fond za zaštitu okoliša i Energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: Fond), završio je isporuku individualnih spremnika za selektivni otpad (papir i plastika) krajem siječnja ove godine.

Individualni spremnici poboljšati će kvalitetu i količinu reciklabilnog otpada na našem području i omogućiti smanjenje količine miješanog komunalnog otpada važne za ispunjenje obveza stopa odvajanja preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Općina Gračišće odlučila je korisnicima omogućiti i dodatnu uslugu„smart nadogradnje“ spremnika, odnosno ugrađivanje čipa s ciljem transparentnog uvida u količine odvojenog otpada i dodatnog optimiziranja sustava odvoza.

Preuzimanje čipiranih spremnika u našoj općini odvijat će se u naredno vrijeme sukladno unaprijed definiranom planu primopredaje, dok će se preuzimanje odvojeno sakupljenog otpada vršiti besplatno putem davatelja javne usluge.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital