JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE

Objavljeno: 5. srpnja 2019. u kategoriji

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka načelnika Općine Gračišće KLASA: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2163/02-01-01-19-38 od 26. lipnja 2019. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće (u nastavku: Plan) traje od 05. srpnja 2019. do 19. srpnja 2019. godine.
  2. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće moći će se izvršiti u prostorijama Općine Gračišće, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Gračišće – www.gracisce.hr
  3. Javno izlaganje održat će se u prostorijama Općinske vijećnice Općine Gračišće 12. srpnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće mogu se podnositi na mjestu uvida u zapisnik u tijeku javnog izlaganja i pismenim putem na naslov: Općine Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

GRAFIČKI DIO – kartografski prikaz

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1. PROMET

2.2. ELEK. KOMUNIKACIJE

2.3. ELEKTROENERGETIKA

2.4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3.1. KULTURNA I PRIRODNA BASTINA

3.2. OGRAN – VODE

3.3. OGRAN – KRAJOBRAZ

3.4. OGRAN – TLO I POSEBNE MJERE

GRAFIČKI DIO – građevinska područja

4.0 Pregled

4.1.a Gračišće

4.1.b Gračišće

4.1.c Gračišće

4.2 Lindar

4.3 Škopljak


TEKSTUALNI DIO

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital