JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU STAVLJANJA IZVAN SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU 36) DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA MANDALENČIĆI II – GP 46

Objavljeno: 17. lipnja 2024. u kategoriji

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka načelnika Općine Gračišće KLASA: 350-01/23-01/01, URBROJ: 2163-17-01-01-24-28 od 13. lipnja 2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu stavljanja izvan snage urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II – GP 46

  1. Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II – GP 46 (dalje: Prijedlog Plana) provest će se od 18. lipnja 2024. godine do 03. srpnja 2024. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Plana može se obaviti u prostorijama Općinske vijećnice Općine Gračišće u Špitalu, svakim radnim danom u radnom vremenu Općinske uprave, te na mrežnoj stranici Općine Gračišće (www.gracisce.hr).
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 20. lipnja 2024. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Gračišće u Špitalu s početkom u 10,00 sati.
  4. Građani sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovara izrađivač Prijedloga Plana, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika rasprave,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
  1. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti zaključno do 03. srpnja 2024. godine na adresi: Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće ili na e-mail adresu: [email protected].
  2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

SVS UPU Mandalencici – 1. Koristenje i namjena povrsina_PP

SVS UPU Mandalencici – 2.1. Promet_PP

SVS UPU Mandalencici – 2.2. EKI_PP

SVS UPU Mandalencici – 2.3. Elektroenergetika_PP

SVS UPU Mandalencici – 2.4. Javna rasvjeta_PP

SVS UPU Mandalencici – 2.5. Vodoopsrkba_PP

SVS UPU Mandalencici – 2.6. Odvodnja otpadnih voda_PP

SVS UPU Mandalencici – 3. Uvjeti koristenja_PP

SVS UPU Mandalencici – 4. Nacini i uvjeti gradnje_PP

SVS UPU Mandalencici – PP_tekstualni dio

 

Obrazac primjedba na Prijedlog stavljanja izvan snage urbanističkog plana uređenja (UPU 36) dijela građevinskog područja naselja Mandalenčići II – GP 46

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital