Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići – TP1

Objavljeno: 28. studenoga 2022. u kategoriji

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Gračišće KLASA: 350-01/22-01/01, URBROJ: 2163-17-01-01-22-25 od 21. rujna 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići – TP1

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići – TP1 (dalje: Prijedlog Plana) provest će se od 10. listopada 2022. godine do 09. studenog 2022. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog Plana može se obaviti u prostorijama Općinske vijećnice Općine Gračišće u Špitalu, svakim radnim danom od 8,00 do 18,00 sati, na mrežnoj stranici Općine Gračišće (www.gracisce.hr).

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 25. listopada 2022. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Gračišće u Špitalu s početkom u 13,00 sati.

4. Građani sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana,

– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovara izrađivač Prijedloga Plana, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika rasprave,

– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– upućuju pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti zaključno do 09. studenog 2022. godine na adresi: Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi..

 

GRAFIČKI DIO – kartografski prikaz

Namjena

Promet

Infrastruktura

Uvjeti ograničenja korištenja

Oblici korištenja, mjere zaštite

Uvjeti, način gradnje

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe

Obrazloženje

Sažetak

.

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital