Konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora

Objavljeno: 5. srpnja 2024. u kategoriji

Nakon provedenih izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Gračišće održanih dana 09. lipnja 2024. godine, a koji su postali konačni s danom 10. lipnja 2024. godine, temeljem članka 58. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/24) uslijedilo je konstituiranje Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Gračišće. Sjednice je sazvao općinski načelnik Ivan Jeromela, a vodila ih je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Diana Kozlović Vale. Konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora održane su 03. i 04. srpnja 2024. godine. Konstituirano je pet Mjesnih odbora:  Batlug, Bazgalji, Gračišće – Škopljak, Mandalenčići i Milotski Brijeg, dok je 10. srpnja 2024. godine ponovno sazvana sjednica Mjesnog odbora Jakačići te je konstituiran i Mjesni odbor Jakačići.

Predsjednicima i članovima Vijeća Mjesnih odbora čestitamo na izboru i želimo uspješan rad u narednom četverogodišnjem mandatu.

Predsjednici Vijeća Mjesnih odbora su:

  1. Mjesni odbor Batlug: Petar Uravić
  2. Mjesni odbor Bazgalji: Fiorela Nadišić Lakošeljac
  3. Mjesni odbor Gračišće – Škopljak: Iva Tomišić
  4. Mjesni odbor Jakačići: Dragan Milanović
  5. Mjesni odbor Mandalenčići: Dražen Bakša
  6. Mjesni odbor Milotski Brijeg: Sebastian Milotić

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital