Natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Gračišće- objava Konačne liste prvenstva za prostor

Objavljeno: 17. kolovoza 2023. u kategoriji

Na temelju članka 14. stavak 1. Odluke o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Gračišće na korištenje Udruge za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i  Odluke o raspisivanju Javnog natječaja načelnika Općine Gračišće KLASA: 372-02/23-01/01, URBROJ: 2163-17-01-01-23-12 od dana 27. lipnja 2023. godine, raspisanom javnom natječaju za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Gračišće, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama općinski načelnik Općine Gračišće donosi

 KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA PROSTOR

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital