Idi na gornju razinu

Javna nabava 2014.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje u 2014 godini – 2 dio

Tablica ugovora i dodataka ugovora sklopljenih tijekom 2014. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračišće za 2014. godinu

PRAVILNIK o provedbi postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove

PLAN NABAVE Općine Gračišće za 2014. godinu

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

2. (DRUGE) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

1. ( PRVE ) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama na Crkvi BDM u Gračišću – Vijest od 10 / 2012.

ISPRAVLJEN TROŠKOVNIK – Vijest od 24.09.2012.

ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave REKONSTRUKCIJA ZGRADE BIVŠE ŠKOLE U BAZGALJIMA – Vijest 24.09.2012.

DOKUMANTACIJA ZA NADMETANJE – Rekonstrukcija zgrade biše škole u Bazgljima – Vijest od 17.09.2012.

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – Vijest od 13.09.2012.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA GRAČIŠĆE NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi u 2011. godini – Vijest od 12.11.2012.

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini – Vijest od 12.11.2012.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave POPLOČENJE STAROGRADSKE JEZGRE NASELJA GRAČIŠĆE II FAZA – Vijest od 31.12.2012.

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital