Idi na gornju razinu

Sjednice u mandatu 2017. – 2021.

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 23.02.2021.

0. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2020. godinu,

2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2021. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

6. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2020. godinu,

7. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Gračišće,

8. Razmatranje i donošenja Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće, prijedlog natječaja,

11. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade,

12. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju/ne prihvaćanju zahtjeva za smanjenjem komunalne naknade za Studenac d.o.o.,

13. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu,

14. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o upravljanju imovinom,

15. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,

16. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,

17. Pitanja vijećnika.

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 17.12.2020.

0. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće od 2020.-2025., prijedlog Strategije,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

3. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

6. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o Prvim I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu

8. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2022. – 2023.,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu,

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2021. godinu,

11. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

12. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

13. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću manjka,

14. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2021. godinu,

15. Razmatranje i prihvaćanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2021. godinu,

16. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini,

17. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2021. godini, prijedlog Plana,

18. Razmatranje i donošenje Odluke o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. godine,

19. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt na području Općine Gračišće,

20. Razmatranje i donošenje Odluke o kupnji dijela nekretnine k.č. 105/2 zgr. k.o. Gračišće,

21. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Smoković,

22. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata – Istarska županija,

23. Pitanja vijećnika.

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 19.11 2020.

0. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik

1. Prvo čitanje Proračuna za 2021. godinu i Projekcija proračuna za 2022. – 2023. godine,

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Slivar,

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Sandalj,

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Lovrinić,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za problematiku kamenoloma na području Općine Gračišće,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2021. godinu,

9. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2020. godinu,

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske i Općine Gračišće,

11. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji Općine Gračišće i Hrvatske Alijanse Kulture,

12. Pitanja vijećnika.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće

0. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2019. godinu,

2. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. do 2023.,

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu,

6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,

9. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2020. godinu,

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2019. godinu,

11. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, IZVJEŠĆEZAKLJUČAK

12. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,

13. Pitanja vijećnika

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 19. prosinac 2019.

0. Verifikacija zapisnika sa 20. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

2. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o Trećim (III.) izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

IZVADAK iz Zapisnka sa 21. sjedniceOpćinskog vijeća Općine Gračišće

7. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2021. – 2022.,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,

9. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

11. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

12. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću manjka,

13. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,

14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za razdoblje od 2019. do 2025. godine,

15. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2020. godinu,

16. Razmatranje i prihvaćanje Pograma korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće,

17. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,

18. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i izdavanje jamstva PVZ Pazin,

19. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2020. godini,

20. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za elementarne nepogode,

21. Razmatranje i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,

22. Pitanja vijećnika

IZVADAK iz Zapisnka s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 09. svibnja 2019.

0. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2018. godinu (Bilanca, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluka o utvršivanju godišnjih financijskih izvještaja, Prilog 1,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2018. godinu za Gračišće d.o.o.(Prilog 1, Račun dobiti i gubitka, Prijedlog Zaključka),

3. Razmatranje i donošenje Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2019. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta ulaganja u rekonstrukciju i opremanje Društvenog doma Brljafi,

6. Razmatranje i donošenje Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,

7.Izvještaj o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće,

8.Vijećnička pitanja.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 22. ožujka 2019.

0. Verifikacija zapisnika sa 14. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2018. godinu,

a) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2019. godinu,

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2018. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu,

a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

b) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o Prvoj (I) izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta ulaganja u opremanje Društvenog doma Brljafi,

6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2018. godinu,

7. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, (prijedlog Zaključka),

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

9. Razmatranje prijedloga, primjedbi odnosno komentara na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gračišće pristiglih prilikom javnog uvida,

10. Vijećnička pitanja.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 20. prosinca 2018.

0. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o II. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2018. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

6. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2020. – 2021.,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

8. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,

9. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

11. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću manjka,

12.Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2019. godini,

13. Razmatranje i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće,

14. Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,

15. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće,

16. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva,

17. Pitanja vijećnika.

10. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 11. rujna 2018.

0. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, (verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije zgrade javne namjene Kašća – kulturni i turističko informativni centar Gračišće, u naselju Gračišće, na području Općine Gračišće,

2. Vijećnička pitanja.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 6. rujna 2018.

0. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,(verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018. godine,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Općine Gračišće unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za Vodovodni ogranak Mandalenčići – Putinji, ( prilog uz suglasnost),

3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Općine Gračišće unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za Vodovodni ogranak Rimanići – Tominčići – Medigi – Čopi – Maršani – Stanišići sa Vodospremom „Škvari“,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o  razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“  društva s ograničenom odgovornošću,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“  društva s ograničenom odgovornošću,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana uprave – direktora trgovačkog društva „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana uprave – direktora trgovačkog društva „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću,

8. Razmatranje i prihvaćanje Zahtjeva za sufinanciranje boravka djeteta u Dječjem vrtiću,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće,

10. Informacija o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće,

11. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika (prijedlog zaključka),

12. Vijećnička pitanja.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. srpnja 2018.

0. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće(verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju Suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće, na području Općine Gračišće, a u skladu s glavnim projektom pod nazivom “Izgradnja dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće”, (prilog Odluci )

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o formiranju cijene za prodaju Knijge „25 godina Općine Gračišće“

3. Vijećnička pitanja

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 23. ožujka 2018.

0. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, ( verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2017. godinu,

a) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2018. godinu,

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2017. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2017. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, ( prijedlog Zaključka),

5. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu,

a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2017. godinu,

b) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

7. Razmatranje i prihvaćanje I. izmjena i dopuna  Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

8. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

9. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2018. godinu,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o zaduživanju,

11. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvještaja Općinskog  načelnika,

12. Pitanja Vijećnika.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 30. siječnja 2018.

0. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće(verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada,

3. Razmatranje i donošenje Odlukeo povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,

4. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Gračišće (usklađenje sa Zakonom),

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izuzimanju iz javnog dobra nekretnine oznake k.č. 791 upisane u z.k.ul. J.D.k.o. Škopljak,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora „Gračišće“ d.o.o.,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora „Gračišće“ d.o.o.,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće,

9. Pitanja vijećnika

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 18. prosinca 2017.

0. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće(verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje 2017.-2022. (Prilog – Prijedlog Odluke),

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2018. godini,

3. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2017. godinu,

6. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

7. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

8. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2019. – 2020.,

9. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2018. godinu,

11. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

12. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

13. Pitanja vijećnika

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 19. srpnja 2017.

0. Verifikacija zapisnika sa 23. i 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

1. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

2. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za kulturu

3. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za poljoprivredu

5. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

6. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za Gračišće doo za 2016 godinu i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2016 godinu ( Prilog 1Prilog 2, Prilog 3. Prilog 4Prilog 5, Prilog 6)

7. Razmatranje i donošenje I.izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u općinskom vijeću Općine Gračišće u 2017 godini

8. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017 godine ( Prilog 1Prilog 2 )

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o (ne)korištenju prava prvokupa

10. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima

11. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2018-2023

12.Podnošenje polugodišnjeg izvješća Načelnika

13. Vijećnička pitanja

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće - 09.lipnja 2017.

1. Utvrđivanje kvoruma

2. Izbor Mandatno-verifikacijske komisijeRješenje o verifikaciji

3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom

4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća

5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital