Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Gračišće

Objavljeno: 24. travnja 2023. u kategoriji

Obavještavamo vas da je objavljen Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Gračišće.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju Općinsko vijeće Općine Gračišće, Načelnik Općine Gračišće, Komisija za priznanja i nagrade Općine Gračišće, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe, te pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Gračišće.

Svoj prijedlog zainteresirane pravne i fizičke osobe moraju dostaviti pismeno na unificiranom obrascu uz obrazloženje do 12. svibnja 2023. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće ili na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom „Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja Općine Gračišće“.

Obrazac – Prijedlog za dodjelu javnih priznanja (word i pdf)

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital