Biračka mjesta na području Općine Gračišće

Objavljeno: 3. lipnja 2024. u kategoriji

Obavještavaju se građani Općine Gračišće da se u nedjelju 09. lipnja 2024. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati provode izbori za Vijeća Mjesnih odbora Batlug, Bazgalji, Gračišće – Škopljak, Jakačići, Mandalenčići i Milotski brijeg.

Izbori za Vijeća Mjesnih odbora provodit će se na slijedećim biračkim mjestima sukladno Rješenju o određivanju biračkih mjesta na području Općine Gračišće koje je donijelo Izborno povjerenstvo Općine Gračišće za pojedini Mjesni odbor:

Batlug u zgradi Društvenog doma, Batlug

Bazgalji u zgradi bivše škole, Bazgalji

Gračišće – Škopljak u zgradi općinske vijećnice – Špital, Gračišće

Jakačići u zgradi Lovačkog doma, Brljafi

Mandalenčići u zgradi Lovačkog doma, Brljafi

Milotski brijeg u zgradi bivše škole, Milotski brijeg.

Više informacija na linku: https://gracisce.hr/opcinska-uprava-i-organizacija/izbori/izbori-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-gracisce-2024/

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital