Idi na gornju razinu

Prirodna baština

Na području općine Gračišće registriran je jedan zaštićeni dio prirode – zaštićeni krajolik Gračišće (702,59 ha). Područje zaštićenog krajolika Gračišće predstavlja sastavni dio zaštićenog krajolika Gračišće-Pićan (R-333, 1973.g. u Registru posebno zaštićenih objekata prirode). Područje Gračišće (Pićan) proglašeno je zaštićenim krajolikom 1973. godine.

Ovo područje predstavlja tipičan krajolik srednje, „sive“ Istre. Riječ je o flišnom kraju lapora, pješčenjaka i vapnenaca, u kojem je selektivna erozija oblikovala neobično razveden i zanimljiv reljef. U laporima su formirane potočne doline, a čvršći vapnenci izgrađuju više brežuljke i glavice, koje dominiraju krajolikom.

Na takvom akroploskom položaju nastao je i stari slikoviti istarski gradić- Gračišće koji daje pečat cijelom kraju kao vrijedan kulturno-povijesni ambijent i reprezentant istarske arhitekture. Osim zanimljive morfologije i navedenog starog naselja, vrijednosti krajolika proizlaze i iz slikovite kombinacije poljoprivrednih i šumskih površina (pretežno grab i hrast medunac s nešto kultura crnog bora). Cijelim područjem zaštićenog krajolika prolazi interesantno osmišljena pješačka staza.


Pješačka staza Svetog Šimuna

 

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital