Idi na gornju razinu

Izjava o pristupačnosti

Općina Gračišće obvezna je osigurati pristupačnost svojih internetskih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. (u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice na adresi https://gracisce.hr/.

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetske stranice Općine Gračišće usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), i to na sljedeći način:

Pristupačnost na mrežnoj stranici je osigurana dodavanjem postavke pristupačnosti. Ova postavka omogućuje mrežnoj stranici da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti.

Postavka pristupačnosti može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u zaglavlju mrežne stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita. Nakon što se izbornik potpuno očita, možete odabrati tri ponuđene opcije (uključenje povećanja teksta (veći font), uključenje većeg kontrasta ili uključenja fonta prilagođenog disleksičarima (OpenDyslexic)) te nakon odabira spremiti postavke.

Mrežna stranica Općine Gračišće optimizirana je za novije generacije Internet preglednika :

  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana. Za navedene neusklađenosti Općina Gračišće se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu sa člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, PDF datoteke koje su objavljenje prije 23. rujna 2018. godine Općina Gračišće kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer je količina arhivskih sadržaja velika, no radi se na njihovom dodavanju.

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Općina Gračišće implementirat će i sve ostale preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 9. prosinca 2022. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Gračišće.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti:

  • putem elektroničke pošte: [email protected]
  • poštom na adresu: Općina Gračišće, Službenik za informiranje, Loža 1, 52403 Gračišće

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih internetskih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: [email protected].

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital