Idi na gornju razinu

Savjetovanje s javnošću

Koordinator za savjetovanje Općine Gračišće
Diana Kozlović Vale
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

[email protected]

Jedinstveni upravni odjel
Loža 1, 52403 Gračišće
Tel: 052/687-155

www.gracisce.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Gračišće uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Gračišće.

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini
Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini
Izmjene i dopune PLANA savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini
Plan normativne aktivnosti 2018.
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini
Izmjene i dopune Plana savjetovanja u 2019. godini
Plan normativne aktivnosti za 2019
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini
Plan normativne aktivnosti za 2020
Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini.
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini
I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini
I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

 I. (Prve) izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital