Idi na gornju razinu

Prostorni plan

PPUO Gračišće 2019.

Prostorni plan uređenja Općine Gračišće (pročišćeni tekst)

Odluka o Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Gračišće

Odredbe za provedbu

GRAFIČKI PRIKAZ:

1. Korištenje i namjena površina

2. Promet

3. Elektroničke komunikacije

4. Elektroenergetika i plinoopskrba

5. Vodoopskrba i odvodnja

6. Kulturna i prirodna baština

7. Vodotoci i vode

8. Krajobraz

9. Tlo i posebne mjere

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA:

4.0. Pregledna karta

4.1. a Gračišće

4.1. b Gračišće

4.1. c Gračišće

4.2. Lindar

4.3. Škopljak

PPUOG2019

OBAVIJEST O IZRADI

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Gračišće,

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE

 

 

PPUO Gračišće (2004.g.)

Prostorni plan uređenja

Službene novine Grada Pazina

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

 

Građevinska područja – 4A

Građevinska područja – 4B

Građevinska područja – 4C

Građevinska područja – 4D

Građevinska područja – 4E

Građevinska područja – 4F

Građevinska područja – 4G

Građevinska područja – 4H

Građevinska područja – 4I

Građevinska područja – 4J

 

 

alt

Izmjene i dopune PPUO Gračišće (2007.g.)

Izmjene i dopune PPUO

Opći dio izmjene i dopune

PPUO knjiga pročišćena

Izmjena odluke PPUO Gračišće

 

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

Građevinska područja – 4A

Građevinska područja – 4B

Građevinska područja – 4C

Građevinska područja – 4D

Građevinska područja – 4E

Građevinska područja – 4F

Građevinska područja – 4G

Građevinska područja – 4H

Građevinska područja – 4I

Građevinska područja – 4J

alt

Usklađenje PPUO Gračišće (2008.g.)

Usklađenje prostornog plana uređenja sa zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

 

Kartografski prikazi:

Građevinska područja naselja 1:5000

Građevinska područja – 4A

Građevinska područja – 4B

Građevinska područja – 4C

Građevinska područja – 4D

Građevinska područja – 4E

Građevinska područja – 4F

Građevinska područja – 4G

Građevinska područja – 4H

Građevinska područja – 4I

Građevinska područja – 4J

alt

Izmjene i dopune PPUO Gračišće („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u šumi 38/17)

TEKSTUALNI DIO

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA

4A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4B. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4D. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4E. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4F. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4G. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4H. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4I. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4J. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital