Mandat Općinskog vijeća Općine Gračišće u razdoblju 2017. – 2021 . godine

Objavljeno: 29. lipnja 2017. u kategoriji

Mandat Općinskog vijeća Općine Gračišće u razdoblju 2017. – 2021 . godine

Marijan Brozan – Predsjednik Vijeća Općine Gračišće

Brozani 52 a

52 403 Gračišće

tel. 091/624-2350

e-mail: [email protected]

Antonio Putinja – Potpredsjednik Vijeća Općine Gračišće

Gračišće 86 f

52 403 Gračišće

tel. 091/515-7112

e-mail: [email protected]

Đeni Aničić

Češići 138

52 403 Gračišće

tel. 091/173-2729

e-mail: [email protected]

Rosana Sergo

Bregi 41

52 430 Gračišće

tel. 091/390-4107

e-mail: [email protected]

Irma Šuran

Marcani 131 c

52 403 Gračišće

tel. 098/255-968

e-mail: [email protected]

Srećko Ančić

Bazgalji 9 c

52 00 Pazin

tel. 099/217-2223

e-mail: [email protected]

Kazimir Zović

Katun Gračaski 12 a

52 403 Gračišće

tel. 099/672-4767

e-mail: [email protected]

Larisa Dremelj Vlašić

Milotski breg 9

52 341 Žminj

tel. 098/595-130

e-mail: [email protected]

Ivan Vojsković – Potpredsjednik Vijeća Općine Gračišće

Marcani 129

52 403 Gračišće

tel. 099/256-3766

e-mail: [email protected]

Vedran Putinja

Gračišće 74

52 403 Gračišće

tel. 091/234-5652

e-mail: [email protected]

Zvonimir Štrucelj

Bakši 49

52 332 Pićan

e-mail: [email protected]

 

Sjednice:

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 23.02.2021.

0. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2020. godinu,

2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2021. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

6. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2020. godinu,

7. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Gračišće,

8. Razmatranje i donošenja Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće, prijedlog natječaja,

11. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade,

12. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju/ne prihvaćanju zahtjeva za smanjenjem komunalne naknade za Studenac d.o.o.,

13. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu,

14. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o upravljanju imovinom,

15. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,

16. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,

17. Pitanja vijećnika.27. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 17.12.2020.

0.Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće od 2020.-2025., prijedlog Strategije
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 3. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,
 4. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,
 5. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 6. Razmatranje i prihvaćanje Prvih I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o Prvim I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu
 8. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2022. – 2023.,
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu,
 10. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2021. godinu,
 11. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 12. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću manjka,
 14. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2021. godinu,
 15. Razmatranje i prihvaćanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće za 2021. godinu,
 16. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2021. godini,
 17. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2021. godini, prijedlog Plana,
 18. Razmatranje i donošenje Odluke o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. godine,
 19. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt na području Općine Gračišće,
 20. Razmatranje i donošenje Odluke o kupnji dijela nekretnine k.č. 105/2 zgr. k.o. Gračišće,
 21. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Smoković,
 22. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih i sporno naplativih dugovanja s osnova općinskih poreza i kamata – Istarska županija,
 23. Pitanja vijećnika.

Izvadak iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19.11 2020.

0. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik

 1. Prvo čitanje Proračuna za 2021. godinu i Projekcija proračuna za 2022. – 2023. godine,
 2. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Slivar,
 3. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Sandalj,
 4. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću – Lovrinić,
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Odbora za problematiku kamenoloma na području Općine Gračišće,
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2021. godinu,
 9. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće za 2020. godinu,
 10. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske i Općine Gračišće,
 11. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji Općine Gračišće i Hrvatske Alijanse Kulture,
 12. Pitanja vijećnika.

Izvadak iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće


25. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 15.09.2020.

0. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik,

 1. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2020. – 30.06.2020.,
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu,
 3. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću,
 4. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću,
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće,
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 9. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika.

Izvadak iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće

DNEVNI RED

0.Verifikacija zapisnika sa 23. izvanredne elektroničke sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik,

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2019. godinu (točke 1 i 2: 1-3, 4-12,13-15, 16-17 stranice)
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2019. godinu za Gračišće d.o.o.,
 3. Razmatranje i donošenje Pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja turističkog područja Lovrenčići,
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju svih planiranih manifestacija u Općini Gračišće za 2020. godinu,
 8. Razmatranje i donošenja Statuta Općine Gračišće,
 9. Razmatranje i donošenja Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće,
 10. Pitanja vijećnika

IZVADAK iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

.

23. izvanredna elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće

Izvadak iz zapisnika 23. izvanredne elektroničke sjednice

0.Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, verificirani zapisnik

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće

0. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

 1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2019. godinu,
 2. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. do 2023.,
 3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2020. godinu,
 4. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,
 5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
  infrastrukture za 2019. godinu,
 6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće,
 9. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2020. godinu,
 10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2019. godinu,
 11. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, IZVJEŠĆE, ZAKLJUČAK
 12. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,
 13. Pitanja vijećnika

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. prosinac 2019.

IZVADAK iz Zapisnka sa 21. sjedniceOpćinskog vijeća Općine Gračišće


0.Verifikacija zapisnika sa 20. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,
 2. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,
 3. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,
 4. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 5. Razmatranje i prihvaćanje III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o Trećim (III.) izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu
 7. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2021. – 2022.,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu,
 9. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020. godinu,
 10. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 11. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću manjka,
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini,
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2020. godinu,
 16. Razmatranje i prihvaćanje Pograma korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračišće,
 17. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,
 18. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i izdavanje jamstva PVZ Pazin,
 19. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Gračišće u 2020. godini,
 20. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za elementarne nepogode,
 21. Razmatranje i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
 22. Pitanja vijećnika

20. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. studeni 2019

0. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

1. Razmatranje i donošenje Odluke o Drugim (II). izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu

2. Vijećnička pitanja.


19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 25. listopad 2019

0.Verifikacija zapisnika sa 18.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Prvo čitanje Proračuna za 2020. godinu i Projekcija proračuna za 2021. – 2022. godine

2.Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gračišće,

3. Razmatranje i donošenje I. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće

4.Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

5.Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djeteta u dječjem vrtiću

6. Vijećnička pitanja.


18. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 05. rujna 2019

0.Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1.Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

2.Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

3.Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

4.Razmatranje i donošenje Odluke o zaduživanju,

5.Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01.2019. – 30.06.2019.,

6.Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,

7.Razmatranje i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Gračišće,

8.Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika,

9.Vijećnička pitanja.

.

Odgoda 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 18. srpnja 2019.

IZVADAK iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće


0. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće

1. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Gračišće

2. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Gračišće

3. Vijećnička pitanja

.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 14. lipnja 2019.

POZIV

.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 09. svibnja 2019.

0. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2018. godinu (Bilanca, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluka o utvršivanju godišnjih financijskih izvještaja, Prilog 1, 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2018. godinu za Gračišće d.o.o.(Prilog 1, Račun dobiti i gubitka, Prijedlog Zaključka),

3. Razmatranje i donošenje Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2019. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

5.Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta ulaganja u rekonstrukciju i opremanje Društvenog doma Brljafi,

6. Razmatranje i donošenje Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,

7.Izvještaj o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće,

8.Vijećnička pitanja.

.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. ožujka 2019.

0. Verifikacija zapisnika sa 14. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2018. godinu,

a) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2019. godinu,

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2018. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu,

a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

b) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o Prvoj (I) izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta ulaganja u opremanje Društvenog doma Brljafi,

6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2018. godinu,

7. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, (prijedlog Zaključka),

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

9. Razmatranje prijedloga, primjedbi odnosno komentara na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gračišće pristiglih prilikom javnog uvida,

10. Vijećnička pitanja.

.

14. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 12. veljače 2019.

0. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2018.-2023.

2. Vijećnička pitanja.

.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. siječnja 2019.

0.Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedenoj reviziji, ( Izvješće prvi dio, drugi dio),

2. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračišće,

3. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračišće,

4.Razmatranje i donošenje Odluke o paušalnom oporezivanju smještaja u turizmu,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gračišće,

6.Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj, financije, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti,

7.Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

8. Razmatranje i prihvaćanje polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnine na području Općine Gračišće,

10. Pitanja vijećnika.

.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 20. prosinca 2018. 

DNEVNI  RED

0.Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o II. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2018. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

6. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2020. – 2021.,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu,

8. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2019. godinu,

9. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

11. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću manjka,

12.Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2019. godini,

13. Razmatranje i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće,

14. Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,

15. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gračišće,

16. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva,

17. Pitanja vijećnika.

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 22. studenog 2018.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 10. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,

1. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gračišće, Procjena rizika od velikih nesreća prijedlog Odluke

2. Prvo čitanje Proračuna Općine Gračišće za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za 2020.-2021.godinu,

3. Vijećnička pitanja.

..

10. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 11. rujna 2018.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, (verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije zgrade javne namjene Kašća – kulturni i turističko informativni centar Gračišće, u naselju Gračišće, na području Općine Gračišće,

2. Vijećnička pitanja.

..

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 6. rujna 2018.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,(verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018. godine,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Općine Gračišće unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za Vodovodni ogranak Mandalenčići – Putinji, ( prilog uz suglasnost),

3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Općine Gračišće unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za Vodovodni ogranak Rimanići – Tominčići – Medigi – Čopi – Maršani – Stanišići sa Vodospremom „Škvari“,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o  razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“  društva s ograničenom odgovornošću,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Gračišće“  društva s ograničenom odgovornošću,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana uprave – direktora trgovačkog društva „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana uprave – direktora trgovačkog društva „Gračišće“ društva s ograničenom odgovornošću,

8. Razmatranje i prihvaćanje Zahtjeva za sufinanciranje boravka djeteta u Dječjem vrtiću,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće,

10. Informacija o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu Općine Gračišće,

11. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja općinskog načelnika (prijedlog zaključka),

12. Vijećnička pitanja.

.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. srpnja 2018.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, (verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju Suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće, na području Općine Gračišće, a u skladu s glavnim projektom pod nazivom “Izgradnja dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće”, (prilog Odluci )

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o formiranju cijene za prodaju Knijge „25 godina Općine Gračišće“

3. Vijećnička pitanja

.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 07. lipnja 2018.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, (verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja za Gračišće d.o.o. za 2017. godinu i Odluke o

raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2017. godinu, ( Prilog 1, Prilog 2, Bilanca, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluka o raspodjeli dobitiOdluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja, Potvrda o primitku dokumentacije, RDG),

2. Razmatranje i donošenje Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Gračišće za 2018. godinu,

3. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novo formiranoj katastarskoj čestici,

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o izdavanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada ( Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada),

5. Razmatranje i donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gračišće ( Popis DGU, Prijedlog Odluke) ,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Gračišće,

7. Razmatranje i donošenje Statuta Općine Gračišće,

8. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gračišće,

9. Vijećnička pitanja


6. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 23. ožujka 2018.

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, ( verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Gračišće za 2017. godinu,

a) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gračišće za 2018. godinu,

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gračišće za 2017. godinu,

3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2017. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, ( prijedlog Zaključka),

5. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu,

a) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2017. godinu,

b) Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće,

7. Razmatranje i prihvaćanje I. izmjena i dopuna  Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

8. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

9. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračišće za 2018. godinu,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o zaduživanju,

11. Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvještaja Općinskog  načelnika,

12. Pitanja Vijećnika.


5. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 30. siječnja 2018.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, (verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada,

3. Razmatranje i donošenje Odlukeo povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće,

4. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Gračišće (usklađenje sa Zakonom),

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izuzimanju iz javnog dobra nekretnine oznake k.č. 791 upisane u z.k.ul. J.D.k.o. Škopljak,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora „Gračišće“ d.o.o.,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora „Gračišće“ d.o.o.,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće,

9. Pitanja vijećnika

A

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 18. prosinca 2017.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, (verificirani zapisnik)

1. Razmatranje i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje 2017.-2022. (Prilog – Prijedlog Odluke),

2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2018. godini,

3. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu,

4. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2017. godinu,

5. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2017. godinu,

6. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

7. Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

8. Razmatranje i prihvaćanje Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2019. – 2020.,

9. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu,

10. Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2018. godinu,

11. Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

12. Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

13. Pitanja vijećnika

A

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 18. listopada 2017.
DNEVNI RED
0. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće,(verificirani zapisnik)
1. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gračišće,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodijelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine (zemljišta) u suvlasništvu Općine Gračišće,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće,
6. Prvo čitanje Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za 2019.-2020.godinu,
7. Pitanja vijećnika


2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 19. srpnja 2017.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 23. i 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

1. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

2. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za kulturu

3. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za poljoprivredu

5. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gračišće

6. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za Gračišće doo za 2016 godinu i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2016 godinu ( Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3. Prilog 4, Prilog 5, Prilog 6)

7. Razmatranje i donošenje I.izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u općinskom vijeću Općine Gračišće u 2017 godini

8. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017 godine ( Prilog 1, Prilog 2 )

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o (ne)korištenju prava prvokupa

10. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima

11. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2018-2023

12.Podnošenje polugodišnjeg izvješća Načelnika

13. Vijećnička pitanja


1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gračišće – 09.lipnja 2017.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma

2. Izbor Mandatno-verifikacijske komisije, Rješenje o verifikaciji

3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom

4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća

5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

.

RADNA TIJELA

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka i zauzimanja stajališta i mišljenja u poslovima iz njegovog djelokruga.

Kontakt:

Općina Gračišće

(naziv radnog tijela)

Loža 1, 52403 Gračišće

[email protected]

.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

Mandatno-verifikacijska komisija,

1. MARIJAN BROZAN

2. KAZIMIR ZOVIĆ

3. ĐENI ANIČIĆ

Komisija za izbor i imenovanja,

1. IRMA ŠURAN

2. VEDRAN PUTINJA

3. NENSI DRUŽETIĆ URAVIĆ

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

1. Marina Benković,

2. Marijan Brozan,

3. Kazimir Zović,

Odbor za kulturu,

1. Irma Šuran,

2. Đeni Aničić,

3. Larisa Dremelj Vlašić,

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.

1. Antonio Putinja

2. Vedran Putinja,

3. Rosana Sergo

Ostala radna tijela vijeća

Odbor za poljoprivredu

1. Damir Baćac

2. Srećko Ančić

3. Matej Bažon

Komisija za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gračišće

1. Marijan Brozan , za predsjednika,

2. Andrea Lanča, za članicu,

3. Larisa Dremelj Vlašić, za članicu.

Za zamjenika predsjednika imenuje se: Baćac Damir

Za zamjenike članova imenuju se:

1. Rosana Sergo

2. Ivan Vojsković

Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Općine Gračišće

1. Damir Baćac

2. Irma Šuran

3. Marijan Brozan

4. Andrea Lanča

5. Larisa Dremelj Vlašić

Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Općine Gračišće

1. Damir Baćac

2. Irma Šuran

3. Srećko Ančić

4. Aleana Mijandrušić

5. Larisa Dremelj Vlašić

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital