MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Objavljeno: 6. listopada 2017. u kategoriji

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Na području Općine Gračišće određene su dvije lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište.

Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

LOKACIJA:

GRAČIŠĆE –16. 10. – 20. 10. 2017.

BRLJAFI –23. 10. – 27. 10. 2017.


RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital