Idi na gornju razinu

Agrobramba

Udruga poljoprivrednih proizvođača “Agrobramba” osnovana je 14. siječnja 1998. godine u Gračišću, Loža 1.

Ciljevi udruge su stvaranje povoljnih uvjeta za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje u Općini Gračišće.

Uz navedenom udruga teži:

  • Dostizanju standarda u ljoprivrednoj proizvodnji na nivou regija EU
  • Osiguranju standarda poljoprivrednih proizvođača na niivou regija EU

Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.
Članom udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba koja je zainteresirana za sudjelovanje u radu udruge i koja prihvaća odredbe Statuta.
Svoje članstvo u udruzi pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
Članom udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik udruge, temeljem odluke Predsjednika udruge.
Članovima udruge se izdaje članska iskaznica.
Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.
Podaci potrebni za učlanjenje u udrugu su podaci o osobnom imenu, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, a o popisu članova udruge vodi Tajnik.

Prava i obveze članova su:

  • Plaćanje članarine,
  • Bavljenje aktivnostima udruge,
  • Sudjelovanje u upravljanju poslovima udruge,
  • Čuvanje i podizanje ugleda udruge,
  • Čuvanje materijala dobara i izvršenje preuzetih obveza,
  • Birati i biti biran u tijela udruge (samo redoviti članovi)

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruge.

Predsjednik udruge

Damir Baćac
tel. 091/3040-440

Dopredsjednik udruge

Davor Bažon

Tajnica udruge

Natali Aničić
tel. 091/530-1348

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital