Obavijest

Objavljeno: 26. rujna 2013. u kategoriji
 

 
Ne propustite krajnji rok za osiguranje djece starije od 18 godina na redovnom školovanju. 
 
  
Sukladno novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80 od 28.6.2013.) svi redoviti učenici srednjih škola te redoviti studenti visokih učilišta koji su navršili 18 godina života više se ne smatraju djecom i nisu obvezno zdravstveno osigurani preko nositelja osiguranja (roditelja) nego imaju obvezu prijaviti se na HZZO (temeljem potvrde obrazovne ustanove) kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje. U protivnom gube status osigurane osobe.
 
Rok za prijavu je:
 
• za srednjoškolce 30 dana od dana isteka školske godine, a to je 30.9. 
• za studente 30 dana od dana isteka akademske godine, a to je 31.10.

Napominjemo da poslodavci nemaju obvezu odjavljivanja djece osigurane preko njihovih radnika. 
  
Naime, Zakonom (čl. 7. st. 1.) je propisano da se na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno osiguravaju i stječu status osiguranika:
 
toč. 14. redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta iznad 18 godina života koji su državljani RH i imaju prebivalište ili boravište u RH, odnosno državljani RH s prebivalištem u drugoj državi članici koji u RH imaju odobren privremeni boravak, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, ali ne duže od navršene 26. godine života,
 
toč. 15. redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u drugim državama članicama iznad 18 godina života, koji su državljani RH i imaju prebivalište u RH, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje prema propisima države školovanja, ali ne duže od navršene 26. godine života,
 
toč. 16. osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u RH iznad 18 godina života, koje su prema propisima o školovanju u RH ili u drugoj državi članici izgubile status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta ako su se prijavile Zavodu u roku 30 dana od dana gubitka status redovitog učenika ili redovitog studenta i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
 
 
 
 

Nadopuna informacije prema iskustvima iz prakse:

Poslodavci preko kojih su osigurana djeca njihovih radnika ipak moraju ispuniti odjavu djeteta na Tiskanici 3 uz potpis i pečat, ali je ne moraju osobno nositi na provedbu u HZZO nego je mogu dati svom radniku da je dijete prilikom prijave na zdravstvo preda.

Dijete mora imati sa sobom:

– Tiskanicu 2 koju kupuje u Narodnim novinama i popunjava osobne podatke

– potvrdu o statusu redovnog učenika / studenta

– osobnu iskaznicu

– odjavu (Tiskanicu 3) od poslodavca roditelja kod kojeg je bilo osigurano (ako poslodavac nije sam proveo odjavu).

Izvor: Udružene obrtnika Pula

 
 

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital