OBAVIJEST – JAVNI POZIV

Objavljeno: 13. rujna 2021. u kategoriji

Na temelju članaka 131.-133. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članaka 67. i 75.

Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN br. 59/18) objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem

je izvedena nerazvrstana cesta NC 055 (LC 50108 – Štihovići) na području Općine Gračišće u k.o. Lindar, da mogu izvršiti uvid u

geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u utorak 21. rujna

2021. godine od 14:30 – 16:30 sati u prostorijama Općine Gračišće, Gračišće, Zgrada Špitala – Općinska vijećnica.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna

nerazvrstana cesta kako je Općina Gračišće pokrenula postupak evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 055

(ceste kroz selo Štihovići). Općina Gračišće će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta, uz

stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Borisa Brajkovića koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno

stabilizirane i obilježene, započeti u ponedjeljak 13. rujna 2021. godine. Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste izradit će

UOIG Boris Brajković, Trg hodočasnika 1, Pazin.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital