OBAVIJEST GRAĐANIMA – PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE ZA PODRUČJE OPĆINE GRAČIŠĆE

Objavljeno: 25. srpnja 2023. u kategoriji

Pozivaju se fizičke i pravne osobe, te poljoprivrednici da podnesu prijavu radi utvrđivanja i evidentiranja štete nastale na imovini uslijed nevremena praćenog pljuskovima, tučom i olujnim vjetrom koje je zahvatilo područje Općine Gračišće kako bi se pokrenula procedura za utvrđivanje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda procijenit će na temelju prikupljenih podataka visinu štete i utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode, ukoliko isti postoje, izvijestit će se načelnika koji će sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) županu Istarske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN Općina Gračišće koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Kod prijave odnosno ispunjava obrasca, mora se uz osobne podatke OBAVEZNO upisati brojeve katastarskih čestica, tj. ARKOD te procjena štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabla ili trsova.
Prijavljuju se smo one površine koje se nalaze na području Općine Gračišće.
Ukoliko se radi o prijavi „štete na građevinama“ potrebno je upisati vrstu građevine, opis štete, postotak oštećenja, broj katastarske čestice i katastarsku općinu u kojoj je nastala šteta te procjenu štete.
Kod „prijave štete na opremi“ potrebno je upisati naziv oštećene opreme, postotak oštećenja i okvirnu starost opreme.
Za sve prijave treba navesti da li je oštećena imovina osigurana od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta.

Također kao dokaz o nastaloj šteti poželjno je priložiti dokaze o nastaloj šteti fotografije, videozapise, policijski zapisnik ili službenu bilješku, zapisnike drugog javnopravnog tijela i sl.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN Općina Gračišće s prilozima mogu se dostaviti putem:

  • e-pošte:[email protected],
  • osobno u Općinu Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće u uredovnom radnom vremenu,
  • poštom na adresu: Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće (napomena: Prijava za elementarnu nepogodu).

Prijave se primaju do zaključno 04. kolovoza 2023. godine.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 052/687-155.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Gračišće

 

Obrazac-PN-Općina Gračišće (word)

Obrazac-PN-Općina Gračišće (pdf)

 

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital