Javni poziv – uvid u geodetski elaborat

Objavljeno: 2. kolovoza 2022. u kategoriji

Na temelju članaka 131.-133. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članaka 67. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN br. 59/18) objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 051 (ŽC 5079 – Milotski brijeg) te sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 012 (DC 64 – Marcani) na području Općine Gračišće u k.o. Gračišće, da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u četvrtak 1. rujna 2022. godine od 10-12 sati u prostorijama Općine Gračišće, Gračišće, Zgrada Špitala – Općinska vijećnica.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta kako je Općina Gračišće pokrenula postupak evidentiranja dijela izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 051 (kroz selo Milotski brijeg) na k.č. 5147/52, 5777/1, 8432/13 i 9356 u k.o. Gračišće te dijela izvedenog stanja NC 012 (kroz selo Marcani) na k.č. 959/1, 959/2 i 8440/5 u k.o. Gračišće.

Općina Gračišće će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Valentina Rimanića koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene, započeti u srijedu 24. kolovoza 2022. godine. Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste izradit će Geoured Brajković d.o.o., Trg hodočasnika 1, Pazin.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital