OBAVIJEST – JAVNI POZIV

Objavljeno: 9. ožujka 2022. u kategoriji

Na temelju članaka 123.-133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) te članaka 73. i 75.

Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine” broj 59/18) objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta LOVRENČIĆI u naselju GRAČIŠĆE u k.o. GRAČIŠĆE o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Gračišće.

Geodetski elaborat izvedenog stanja LOVRENČIĆI izrađen je od tvrtke GEO ALFA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Aleja Javora 72, Zagreb.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pitanja u prostorijama Općinske vijećnice Općine Gračišće (Špital) dana 19. svibnja 2022. godine od 10:00 do 12:00.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital