Objava biračima

Objavljeno: 7. ožujka 2013. u kategoriji

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. ožujka 2013. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Odluka je stupila na snagu 04. ožujka 2013. godine, a objavljena je u „Narodnim novinama“, broj 27 od 04. ožujka 2013. godine

Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju, 14. travnja 2013. godine.

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzulamih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 13. travnja 2013. godine i nedjelju 14. travnja 2013. godine.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u dane 09.03., 16.03. i 23.03.2013. (subote) od 08-12 sati. Detaljnije obavijesti bit će na web stranicama nadležnog ureda.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do srijede, 03. travnja 2013. godine.

Također, u nadležnim uredima biračima će do 03. travnja 2013. godine biti omogućen uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača pojedinog grada ili općine.

Na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr dostupni su podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača, a omogućen je i uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Podsjećamo birače da je uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje

Važeća osobna iskaznica -za birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Aktivna registracija – za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za aktivnu registraciju birači podnose u najbližem diplomatsko- konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republike Hrvatske, ako na dan izbora borave u Republici Hrvatskoj.

Na izborima za Europski parlament omogućeno je glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Stoga se birači, koji žele glasovati izvan mjesta prebivališta, mogu privremeno upisati u registar birača u gradu ili općini gdje će se zateći na dan izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta može se podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji će glasovati u inozemstvu, trebaju se obratiti nadležnom diplomatsko-konzulamom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji nisu sigurni gdje će boraviti na dan izbora, mogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnositi zaključno sa srijedom, 03. travnja 2013. godine.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača odnosno diplomatsko konzularna predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Cjelokupni tekst u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital