Objava godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka

Objavljeno: 23. siječnja 2014. u kategoriji

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, političke stranke

i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave izabrani sa liste grupe

birača dužni su Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju dostaviti

godišnji financijski izvještaj (za izvještajno razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca)

u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razoblja.

Više informacija potražite u naputku Državnog povjernstva.

Naputak Državnog izbornog povjerenstva

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital