OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Objavljeno: 8. studenoga 2019. u kategoriji

Sukladno članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl.novine Grada Pazina 15/15.) i članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin objavljuje:

OGLAS ZA UPIS DJECE

U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

 za  djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program vrtića

Više informacija potražite u OGLASU

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital