Postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Gračišće i k.o. Lindar

Objavljeno: 7. kolovoza 2018. u kategoriji

O B A V I J E S T

Temeljem Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) obavještavaju se  sve zainteresirane strane, odnosno nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste  o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Gračišće i k.o. Lindar  kako će se obilježavanje i geodetsko snimanje obaviti:

–          u četvrtak 16.08.2018. u terminu 10.00 – 11.00 sati za NC „JAKAČIĆI – FARMA“;

–          u četvrtak 16.08.2018. u terminu 11.00 – 13.00 sati za NC „MANDALENČIĆI“;

–          u četvrtak 16.08.2018. u terminu 13.00 – 15.00 sati za NC „TUDORI“;

izlaganje na javni uvid u izrađene elaborate moći će se obaviti u prostorijama tvrtke „G.E.O.T.I.M.“ d.o.o. na adresi Alekse Šantića 30 u Poreču u terminu petak, 21.09.2018. godine od 09.00 do 12.00 sati.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital