ProEduEko-znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom

Objavljeno: 9. rujna 2022. u kategoriji

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Gradu Pazinu odobreno je sufinanciranje projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Grad Pazin odlučio se na prijavu projekta u svrhu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom radi smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao PT2 u mjesecu kolovozu tekuće godine odnosno odobreno je 373.743,15 kuna bespovratnih sredstava za projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Cilj projekta je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta (područje obuhvata izobrazno-informativnih aktivnosti iznosi 843,47 km2 s populacijom od 24.311 stanovnika).

Ciljana skupina projekta su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, eduktori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.

Projekt će doprinijeti jačanju svijesti stanovnika o održivom gospodarenju otpadom na području obuhvata projekta. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti utjecati će se na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt se sastoji od ukupno tri (3) projektne aktivnosti: provođenje izobrazono-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (pet obveznih i pet preporučenih aktivnosti), promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom.

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati:

  • 100% stanovnika – korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biti će obuhvaćeno izobrazno-informativnim aktivnostima
  • provesti će se 10 izobrazno-informativnih akivnosti koje će se zabilježiti u Informacijski sustav gospodarenja otpadom
  • prijavitelji i sunositelji aktivnosti provesti će sljedeće izobrazno-informativne akivnosti: 37900 letaka za stanovnike, 10 javnih i edukacijskih tribina za sve stanovnike i 4 za mlade, 300 vodiča (brošura), 150 plakata i 8 jumbo plakata, 4 radijske emisije, 606 radijskih spotova, banneri na mrežnim stranicama prijavitelja i sunositelja aktivnosti, 14 predstava za djecu, 750 slikovnica za djecu i 800 letaka za turiste.

Provedba projekta imat će širi utjecaj:

  • doprinijet će lokalnoj zajednici kroz provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te smanjenju nastanka otpada i posljedično smanjenju emisije CO2
  • smanjenim nastankom otpada kao rezultat provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti pozitivno će utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu
  • ujecati će na povećanje svijesti stanovnika na području Grada Pazina i na području sunositelja aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Vrijeme realizacije projekta je do 31. srpnja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 439.697,86 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 439.697,86 kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 373.743,15 kuna (84,99% prihvatljivih troškova).

 

 

 

AKTIVNOSTI:

Izrađene tiskovne materijale možete pogledati u nastavku.

Letak “Kako pravilno odvajati otpad” možete pogledati ovdje

Letak “Kako spriječiti nastajanje otpada” možete pogledati  ovdje

Letak “Što je ponovna uporaba predmeta” možete pogledati ovdje

Letak “Kućno kompostiranje” možete pogledati ovdje

Letak za talijansku manjinu letak tali.manjina-.pdf

Letak za poslovnu javnost letak poslovna javnost-.pdf

Letak za turiste  letak za turiste.pdf

Plakati A2 plakat.pdf  i  jumbo.pdf

Slikovnica za djecu slikovnica.pdf

Brošura za edukatore  brošura.pdf

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital