Savjetovanje sa javnošću

Objavljeno: 28. travnja 2017. u kategoriji

Koordinator za savjetovanje Općine Gračišće:

Diana Kozlović Vale

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće

[email protected]

OPĆINA GRAČIŠĆE

Jedinstveni upravni odjel

Loža 1, 52403 Gračišće

Tel: 052/687-155

Fax:052/687-156

www.gracisce.hr

.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Gračišće uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Gračišće.

.

.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Izmjene i dopune PLANA savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Plan normativne aktivnosti za 2018

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Izmjene i dopune Plana savjetovanja u 2019. godini

Plan normativne aktivnosti za 2019

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

Plan normativne aktivnosti za 2020

Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

.

OTVORENA SAVJETOVANJA 2021.ZATVORENA SAVJETOVANJA 2021.

.

.

Savjetovanje sa javnošću o donošenju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće:

Poziv na savjetovanje

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće

– Obrazac za sudjelovanje WORD ili PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Savjetovanje sa javnošću o donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

Poziv na savjetovanje

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

-Obrazac za sudjelovanje WORD ili PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju

ZATVORENA SAVJETOVANJA 2020.

Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

.

Savjetovanje je otvoreno od 13. studenog 2020 do 13. prosinca 2020 godine do 12,00 sati.

.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2021 godinu te projekcija za 2022 i 2023 godinu

Posebni dio proračuna za 2021 godinu te projekcija za 2022 i 2023 godinu

Prijedlog Proračuna Općine Gračišće za 2021 i projekcija za 2022 i 2023 godinu 

Općina Gračišće objavljuje Savjetovanje na Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće i traje od 12. studenog do 13. prosinca 2020.

Poziv na savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće

Strategija razvoja turizma na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje WORD i PDF

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Savjetovanje s javnošću o donošenju Statuta Općine Gračišće

– Nacrt Prijedloga Statuta Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje– ispravak:utvrđena je pogreška u tekstu u dijelu Važna napomena te ona sada glasi:

(“Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 13. lipnja 2020. dostaviti na adresu: Loža 1, 52403 Gračišće ili na e-mail adresu:[email protected]“)

pristigle primjedbe

– Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje s javnošću o donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće

obrazac za sudjelovanje

pristigle primjedbe

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

ZATVORENA SAVJETOVANJA

2019.


Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

.

Savjetovanje je otvoreno od 29. studenog 2019. do 14. prosinca 2019. godine do 12,00 sati.

.

NAPOMENA: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

.

Priloženi dokumenti:

Obrazac savjetovanja

Opći dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Posebni dio proračuna za 2020 godinu te projekcija za 2021 i 2022 godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o savjetovanju

.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GRAČIŠĆE ZA RAZDOBLJE 2019-2025.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gračišće

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obrazloženje Odluke

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke pdf

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke word

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.

Obrazac za sudjelovanjeKarta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta:

http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljite-opina-graie

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

– scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

– klikom na “Layer list” (“Lista slojeva”) pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

– odaberite sloj koji želite pregledavati – “Poljoprivredne površine”

-upisom broja katastarske čestice na “Search” (“Traži”) i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

– klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-klikom na “Export Map” omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o izvršenom javnom uvidu.

.

2018.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju,Nadopuna izvješća o provedenom savjetovanju

.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Javno savjetovanje o Prijedlogu (Nacrtu)Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gračišće

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

.

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Obavijest o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Obrazac za sudjelovanje

Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta:http://editor.giscloud.com/map/869080/poljoprivredno-zemljiste-opcina-gracisce

Upute za korištenje GIS Cloud Preglednika:

-scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte

– klikom na “Layer list” (“Lista slojeva”) pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina

– odaberite sloj koji želite pregledavati – “Poljoprivredne površine”

-upisom broja katastarske čestice na “Search” (“Traži”) i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.

-klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.

-klikom na “Export Map” omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

Izvješće o provedenom savjetovanju


.

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

OBRAZAC

Izvješće

OBRAZAC

Izvješće

.2017

  • Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Obrazac

Izvješće

.

Savjetovanja vezana uz Proračun

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu

.

.

Arhiva novosti

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2024. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital