Idi na gornju razinu

Proračun za 2020.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu – Službene novine Grada Pazina broj 8/21

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020 godinu – Službene novine Grada Pazina broj 8/21

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – Službene novine Grada Pazina broj 8/21

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za 01.01.-31.12.2020. godine – Službene novine Grada Pazina broj 8/21

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gračišće za 01.01.-31.12.2020. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

Potvrda – Bilješke uz financijske izvještaje 2020.

Razmatranje i prihvaćanje I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godine

Razmatranje i prihvaćanje I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Razmatranje i prihvaćanje I.izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020 .godinu

Razmatranje i prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2020 godinu ( Službene novine Grada Pazina 51/20 )

Odluka o Drugim ( I ) izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu

Sponzorstva i donacije 2020.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu ( PravilnikObjava )

Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine GRačišće za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu ( word ) https://www.pazin.hr/snovine/SN_62_2019.pdf

Proračun Općine Gračišće za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu ( wordexcellhttps://www.pazin.hr/snovine/SN_62_2019.pdf

Proračun u malom za građane za 2020. godinu

Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću manjka

Razmatranje i prihvaćanje Programa gradnje objkata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020 godinu ( pdf, word )

Razmatranje i prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020 godinu ( pdfword )

Razmatranje i prihvaćanje Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2020 godinu ( pdfword )

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračišće za 2020 godinu (pdfword )

Prijedlog Proračuna u malom za građane za 2020. godinu

Razmatranje i prihvaćanj Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2021-2022 ( pdfwordexcell opći dioexcell posebni dio)

Poziv vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gračišće ( Poziv )

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripemu Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu ( Javni poziv )

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za razdoblje 2020.-2022. ( UputeDopis )

Transparentnost proračuna

Institut za javne financije predstavio je 1. srpnja 2020. rezultate šestog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica. I ove godine, prema istraživanju Instituta, Općina Gračišće je na samome vrhu transparentnosti jedinica lokalnih samouprava, prema broju ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na svojim službenim internet stranicama. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.

Priznanje za transparentnost

Pravila privatnosti|Izjava o pristupačnosti

© 2023. Općina Gračišće, izrada web stranica: Play Digital